ABC
Ekologii

Makita dba
o środowisko

W firmie Makita troska o środowisko naturalne to element naszej misji biznesowej. Realizujemy ją na wiele sposobów – stosując coraz lepsze materiały w produkcji swoich urządzeń, czy też eliminując stosowanie szkodliwych substancji chemicznych. Dbamy także o edukację na temat prawidłowego postępowania z elektroodpadami, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie krótkie kompendium wiedzy z tego zakresu.

Dlaczego warto
być eco?

Jaki sprzęt możemy
oddawać?

Baterie
i akumulatory
a środowisko

Korzyści płynące
z recyklingu

Punkty recyklingu

arrow_top